تور قشم 13 فروردین 96 | 3 شب | آژانس مسافرتی شاهین پرواز سما

آژآنس مسافرتی شاهین پرواز سما
تور قشم 13 فروردین 96
3 شب و 4 روز رفت13 فروردین 96 و برگشت 16 فروردین 96 رفت: ساعت 08:40 با پرواز اتا برگشت: ساعت 11:40 پرواز اتا
نوع سفر: هوائی - آتا
مدت اقامت: 3 شب
تاریخ شروع تور 13 فروردين 96
تاریخ پایان تور 16 فروردين 96
تلفن : 88507575
سایت : http://shahinparvaz.com